เหรียญกรมหลวงชุมพร กองพันต่อสู้อากาศยาน 12 สร้าง ปี39 (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
แบรนด์ คลอเลคชั่น กรมหลวงชุมพร
ประเภท เหรียญกรมหลวงชุมพร

เหรียญกรมหลวงชุมพร กองพันต่อสู้อากาศยาน 12 สร้าง ปี 39 

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)