เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี วัดใหม่อมตรส (บางขุนพรหม)2517

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 3
ประเภท เนื้อทองแดง

เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี

วัดใหม่อมตรส (บางขุนพรหม) ปี 2517