เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ รุ่นแรก ปี 2467 เนื้อขาปิ่นโต หายากสุด

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธ
ประเภท เนื้อขาปินโต

เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ รุ่นแรก ปี 2467 เนื้อขาปิ่นโต หายากสุด