เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช รุ่นค่ายโคกกระต่าย พ.ศ.2318

Model
แบรนด์ หมวดเหรียญพระราชา 2
ประเภท เนื้อทองแดง

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นค่ายโคกกระต่าย พ.ศ.2318

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)