เหรียญถวายพระเพลิงศพสมเด็จพระนางเจ้า รำไพพรรณี ปี 2528 (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดเหรียญพระราชา 2
ประเภท เหรียญ

เหรียญถวายพระเพลิงศพสมเด็จพระนางเจ้า รำไพพรรณี ปี 2528