เหรียญรุ่นแรกพิมพ์เสมา หลวงปู่เส่ง วัดกัลยาณมิตรฯ ธนบุรี ปี 2511

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท ทองแดง

เหรียญรุ่นแรกพิมพ์เสมา หลวงปู่เส่ง วัดกัลยาณมิตรฯ ธนบุรี ปี 2511