เหรียญหลวงพ่อพุ่ม เกาะสมุย รุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระทั่วไทยชุด 4
ประเภท เนื้อทองฝาบาตร

เหรียญหลวงพ่อพุ่ม เกาะสมุย รุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)