เหรียญพระครูสาทรพัฒนกิจ(หลวงพ่อลมูล) ด้านหลังจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ วัดเสด็จ ปี 28

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 5
ประเภท เนื้อทองแดง

เหรียญพระครูสาทรพัฒนกิจ(หลวงพ่อลมูล) ด้านหลังจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ปี 28

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)