เหรียญหลวงพ่อเกษม รุ่น ม.ท.บ. 7 ปี 2518 เนื้อทองแดงรมดำสวยมาก(พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 2
ประเภท เนื้อทองแดง

 เหรียญหลวงพ่อเกษม รุ่น ม.ท.บ.7 ปี 2518 เนื้อทองแดงรมดำสวยมาก

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)