เหรียญหลวงพ่อเลียบ วัดเลา ปี 2510 (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 2
ประเภท เนื้อนวะ

เหรียญหลวงพ่อเลียบ วัดเลา ปี 2510