พระผงสมเด็จบรมพุทธโธ วัดศีลขันธาราม จ.อ่างทอง สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดพระกรุพระผง 4
ประเภท พระกรุพระผง
พระผงสมเด็จบรมพุทธโธ วัดศีลขันธาราม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525