เหรียญฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทองพ่นทราย เลี่ยมทอง

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญ ร9
ประเภท เนื้อทองแดงกะไหล่ทองพ่นทราย

เหรียญฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี เนื้อทองแดงกะไหล่ทองพ่นทราย เลี่ยมทอง