เหรียญที่ระลึกครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สร้างเมื่อ พ.ศ.2524 อายุกว่า 32 ปี เนื้อเงิน สภาพสวย

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อนุสรณ์สถาน
ประเภท กะไหล่เงิน

เหรียญที่ระลึกครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สร้างเมื่อ พ.ศ.2524

อายุกว่า 32 ปี เนื้อเงิน สภาพสวย