เหรียญหลวงพ่อกลีบ วัดตลิ่งชัน รุ่นแรก ปี 2476

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 2
ประเภท ทองแดงกะไหล่

เหรียญหลวงพ่อกลีบ วัดตลิ่งชัน รุ่นแรก ปี 2476