เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นชนะศึก ปี2522

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 7
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส รุ่นชนะศึก ปี 2522