เหรียญหลวงพ่อครุฑ วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร รุ่นแรก ปี 2486

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อครุฑ วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร รุ่นแรก ปี 2486

เหรียญหลวงพ่อครุฑ วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร รุ่นแรก ปี 2486
 
 
 
 
 
1Polsan Chaipume