เหรียญหลวงพ่อจวน-วัดหนองสุ่ม-ปลอดภัย-มั่งมี-ศรีสุข-ปี-2522

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 5
ประเภท เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม-ปลอดภัย-มั่งมี-ศรีสุข-ปี 2522

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)