เหรียญหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ ปี 2522

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 5
ประเภท กะไหล่เงิน

เหรียญหลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ ปี 2522