เหรียญหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน รุ่นครบรอบอายุ 72 ปี สร้างปี 2536

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดอมตะพระทั่วไทยชุด 2
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน รุ่นครบรอบอายุ 72 ปี สร้างปี 2536