เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดหนองจอก เพชรบุรี รุ่นแรก ปี2498

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดหนองจอก เพชรบุรี รุ่นแรก ปี2498