เหรียญหล่อรุ่นแรก และรุ่นเดียว ของหลวงพ่อปลื้ม วัดพร้าว สุพรรณบุรี ปี2469

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท ทองเหลือง

เหรียญหล่อรุ่นแรก และรุ่นเดียว ของหลวงพ่อปลื้ม วัดพร้าว สุพรรณบุรี ปี2469