เหรียญในหลวงฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ.2539 เนื้อเงิน (พระดีแท้ พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญ ร9
ประเภท เนื้อเงิน

เหรียญในหลวงฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ.2539 เนื้อเงิน

(พระดีแท้ พร้อมเช่า)