เหรียญนั่งบัลลังก์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ร.9 พ.ศ.2539

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดเหรียญพระราชา
ประเภท เหรียญ

 เหรียญนั่งบัลลังก์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 พ.ศ.2539