เหรียญ 1 บาท ปี 2505 มีโค้ดศาลา

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หมวดเหรียญพระราชา
ประเภท พระราชา

เหรียญ 1 บาท ปี 2505 มีโค้ดศาลา