ให้บูชาเหรียญกลมกะไหล่ทอง หลวงปู่หยอด วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม ปี2535

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ สารพันพระแท้ 10
ประเภท ทองแดง

ให้บูชาเหรียญกลมกะไหล่ทอง หลวงปู่หยอด วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม ปี2535

(ที่ระลึกสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ์ฯ โรงพยาบาลนภาลัย)